Název projektu: Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp

Trvání projektu: 2012–2015
Finanční zdroje: program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
Celkové náklady: 30 mil. Kč
Lokalizace území: Liberecký kraj, okres Česká Lípa, Doksy, Máchovo jezero
Smluvní partneři (zhotovitelé): Projektová dokumentace: MV projekt, s.r.o, Realizace stavby: AQUASYS, s.r.o., Technický dozor investora: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Cíl projektu:

Hlavním cílem bylo zajištění bezpečnosti vodního díla Máchova jezera spočívající v rekonstrukci sdruženého objektu na hrázi Máchova jezera a tím posílení protipovodňové ochrany i zájmů ochrany přírody.

Realizovaná opatření:

  • zpevnění pískovcového podloží injektáží
  • výměna potrubí včetně technologie ovládání stavidlové výpusti a výstavba nového kašnového přelivu s kamenným obkladem
  • kompletní rekonstrukce manipulačního domku na hrázi a okolí
Obnova výpustního zařízení Máchova jezera v NPP Swamp.
Obnova výpustního zařízení Máchova jezera v NPP Swamp.
Obnova výpustního zařízení Máchova jezera v NPP Swamp.
Obnova výpustního zařízení Máchova jezera v NPP Swamp.
Obnova výpustního zařízení Máchova jezera v NPP Swamp.
Obnova výpustního zařízení Máchova jezera v NPP Swamp.