Ochranu přírody nelze dělat bez spolupráce a výměny informací se zahraničními institucemi a organizacemi. V rámci mezinárodní spolupráce se podílíme na plnění závazků plynoucích z řady mezinárodních úmluv, evropských směrnic a také z členství v rozmanitých mezinárodních organizacích.

 

Ilustrační fotografie vydry říční.
Vydra říční, foto: František Jaskula.