Název projektu: Posílení ochrany a udržitelného využívání biodiversity v Arménii v souladu s evropskými standardy

Logo Evropské unie.

​​​​​​Tento projekt byl financován Evropskou unií.

Číslo projektu: AM 19 ENI EN 01 19
Místo realizace: Arménie
Program: Twinning
Zdroj financování: 100% kofinancování z programu Twinning
Celkový rozpočet: 994 220 €
Doba trvání projektu: ​2​​​​​​5. 12. 2020-24. 12. 2022
​​​​​​​Webové stránky projektu (v Aj): https://www.biodiversity.am
Partneři projektu:   

 • Arménské Ministerstvo životního prostředí
 • Finský institut životního prostředí (SYKE)

​​​​​​​Cíle a náplň projektu:

Projekt podporoval naplnění partnerské smlouvy o spolupráci mezi Arménií a Evropskou unií – CEPA (Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between Armenia and the EU) v oblasti ochrany biodiverzity.
Cílem projektu bylo posílit kapacity arménského ministerstva životního prostředí při plnění závazků CEPA, především navrhnout úpravu legislativy v oblasti ochrany biodiverzity a uzpůsobit tomu institucionální zajištění ochrany přírody v Arménii.

Tři části projektu:

 1. přiblížení arménské legislativy principům zakotvených ve směrnicích o stanovištích
 2. zvyšování institucionálních a odborných kapacit v ochraně biodiverzity
 3. osvěta v oblasti významu a ochrany biodiverzity

Do realizace projektu bylo zapojeno 10 zaměstnanců AOPK ČR.

Výstupy projektu:

 • analýza legislativy v oblasti ochrany biodiverzity a návrhy na implementaci naturových směrnic EU (92/43/EHS, 2009/147/ES),
 • analýza institucionálního zajištění ochrany přírody a návrhy na jeho úpravy,
 • zvýšení odbornosti pracovníků ochrany přírody prostřednictvím série školení,
 • 3 studijní cesty pro arménské zájmové skupiny do České republiky s cílem seznámit se s praxí ochrany přírody,
 • 10 regionálních seminářů pro zájmové skupiny k návrhům legislativních a institucionálních změn v Arménii,
 • komunikační strategie arménského ministerstva životního prostředí v tématu ochrany přírody a biodiverzity.

Kontakt:

Mgr. David Lacina
Garant projektu