Negativní vliv elektrického vedení na volně žijící ptáky se projevuje ve dvou základních podobách.

Prvním závažným problémem je zraňování a usmrcování ptáků na nevhodných konstrukcích vedení vysokého napětí v důsledku úrazu elektrickým proudem. Tato problematika je řešena na stránce Úrazy ptáků elektrickým proudem (konstrukce), viz odkaz níže. Zde je seznam bezpečných konstrukcí a řešení z hlediska ochrany ptáků před úrazem elektrickým proudem (elektrické vedení vysokého napětí 22 kV, 35 kV).

Druhým závažným problémem jsou úrazy a usmrcování ptáků způsobené jejich nárazem do vodičů a zemnicích lan elektrického vedení všech napěťových hladin. Tato problematika je řešena na stránce Nárazy ptáků do elektrického vedení (zviditelňovače), viz níže odkaz. Najdete zde seznam doporučených zviditelňovačů vodičů a zemnicích lan.

Úrazy ptáků elektrickým proudem (konstrukce)

Nárazy ptáků do elektrického vedení (zviditelňovače)