Detail pavouka na vodní hladině.​​​​​​Rašeliniště v severní polovině CHKO Český les jsou jedním z míst, kde chybí řádný zoologický průzkum. Ze starých faunistických prací předcházejících vznik samotné chráněné krajinné oblasti víme, že zde žije řada vzácných zástupců rašelinné reliktní fauny pavouků a brouků. Postrádáme ale ucelený obraz o zbytku bezobratlých skupin. Podobně jsme na to se savci - nově víme, že prostředí rašelinných lesů nevyhovuje netopýrům, ale o zbytku drobných savců nemáme přehled.