Na území CHKO Český les se v současné době nachází 31 maloplošných zvláště chráněných území:
1 národní přírodní rezervace (Čerchovské Hvozdy),
1 národní přírodní památka (Na požárech),

18 přírodních rezervací (Broumovskábučina, Bučina u Žďáru, Bystřice, Diana, Dlouhý vrch, Farské bažiny, Jezírka u Rozvadova, Křížový kámen, Malý Zvon, Nad Hutí, Ostrůvek, Pavlova Huť, Pleš, Podkovák, Smrčí, Starý Hirštějn, Stráně Hamerského potoka, Tišina)
11 přírodních památek (Hvožďanská louka, Chodovské skály, Kolowratův rybník, Louka u Staré Huti, Louky u Prostředního Žďáru, Milov, Na Kolmu, Niva Bílého potoka, Skalky na Sádku, Šelmerk, Veský mlýn).

Správa CHKO Český les dále spravuje národní přírodní rezervaci Chejlava, národní přírodní rezervaci Chlumská stráň, národní přírodní památku Americká zahrada, národní přírodní památku Vosek, národní přírodní památku Odlezelské jezero a národní přírodní památku Pastviště U Fínů, které leží mimo území CHKO Český les.

Na území CHKO Český les se nachází také sedm evropsky významných lokalit: Na Požárech, Pavlova Huť, Kateřinský a Nivní potok, Radbuza – Nový Dvůr – Pila, Haltravský hřeben, Niva Nemanického potoka a Čerchovský les.

NPP Na požárech.
NPP Na požárech, foto: Zuzana Blažková

více zde ​​​​​​​