Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) poskytuje žadatelům informace a data z oblasti ochrany přírody a krajiny. Povinnost vyplývá zejména ze dvou zákonů:

  • informace o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí v pozdějších zněních,
  • "obecné" informace, které se vztahují k činnosti AOPK ČR, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v pozdějších zněních.

Většinu informací a lze najít přímo na internetových stránkách, které AOPK ČR provozuje:

Výroční zprávy o poskytování informací a dat:

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021    
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020
Výroční zpráva o poskytování infromací za rok 2019
Výroční zpráva o poskytování infromací za rok 2018
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011