Vodní poměry

​​​​​​​Český les náleží ke dvěma úmořím, což je dáno tím, že voda z jeho území odtéká do Severního moře (povodí Labe) a do Černého moře (povodí Dunaje). Severní část  - Dyleňský les - je odvodňována výhradně do Severního moře, ale probíhá zde rozvodnice oddělující povodí Ohře od povodí Mže. Střední částí Českého lesa probíhá hlavní evropské labsko-dunajské rozvodí, které má v této oblasti zhruba severojižní směr.

K nejvýznamnějším tokům Českého lesa náleží řeky Mže, Radbuza a Kateřinský potok.

Potok na louce.
​​​​​​​

Mže pramení v SRN jako Blätterbach. Na české území vstupuje v nadmořské výšce 621 m n.m. asi 3 km SZ od Branky. V osadě Branka protéká Olšovým rybníkem, kde přijímá vody Prudkého a Lískového potoka. Mže má v tomto úseku velký spád 2,29 %. Po kratší cestě lesním úsekem vtéká Mže do vodní nádrže Lučina, která byla vybudována v letech 1971-74 jako zdroj pitné vody pro sídelní útvary v podhůří. V oblasti Lučiny přijímá řeka Mže vody Ševcovského, Sklářského a Lužního potoka. Kóta dna vodního díla Lučina je ve výšce 512,3 m n.m. a přelivová hrana hráze ve výšce 533,25 m n.m. Následuje přítok Bílého potoka a Mže vtéká na úrovni 477 m n.m. do Tachova. V tomto úseku již klesá její spád až na 0,27 %.