Poznejte CHKO - Český les

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Český les představuje kousek divočiny v srdci Evropy, kde nacházejí domov i téměř vymizelé druhy rostlin a živočichů jako např. vlk, rys ostrovid, vydra říční nebo nebo kočka divoká. Vodní toky a nivy hojně obsadil bobr evropský.
Krajina zdejších neproniknutelných hvozdů byla vždy osídlena jen řídce. Pohnutou historii Českého lesa výrazně poznamenal násilný odsun původního obyvatelstva za 2. světové války a následně neprodyšná železná opona totalitního režimu. Výjimečným fenoménem typickým pro Český les se tak staly zaniklé vsi a obce.
Přírodní prostředí tvoří rozsáhlé lesní porosty s pestrou mozaikou pastvin, luk a zarůstajících lad. Lesní masiv Českého lesa je součástí největšího souvislého lesního komplexu ve střední Evropě, označované jako zelená střecha Evropy.
​​​​​​​Nejcennější části přírody Českého lesa jsou chráněny jako přírodní památky a rezervace. Ve Správě CHKO Český les jsou aktuálně tři národní přírodní rezervace, pět národních přírodních památek, 10 přírodních památek a 17 přírodních rezervací. Na území CHKO Český les se nachází také sedm evropsky významných lokalit.

Krajina CHKO pod zapadajícím sluncem.