Odebírat RSS
Strom Jana Schlossara a pamětní kámen 50 let CHKO. Autor: Jana Rolková
3. 6. 2024

Slavnostní odhalení stromu Jana Schlossara a pamětní kámen 50 let CHKO

Ve čtvrtek 30. května 2024 ve 14:00 na Kladské proběhlo slavnostní odhalení pamětního kamene a stromu Jana Schlossara k 50. výročí chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Akci společně uspořádali Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les společně s Lesy ČR, s. p., Lesní závod Kladská.

Celý článek O násSlavnostní odhalení stromu Jana Schlossara a pamětní kámen 50 let CHKO
Kříšek révový
31. 5. 2024

Křísek révový - opatření obecné povahy

Stejně jako v loňském roce se i letos obrátil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský („ÚKZÚZ“) na Agenturu (RP Jižní Morava, odd. Správa CHKO Pálava) s žádostí o vydání opatření obecné povahy, jehož účelem je povolení zásahů proti karanténnímu škodlivému organismu, fytoplasmě zlatého žloutnutí révy, resp. proti přenašeči choroby, křískovi révovému.

Celý článek O násKřísek révový - opatření obecné povahy
Tok Labe z ptačí perspektivy v českém Středohoří.