Putovní výstava CITES

Výstava je určena především státním a soukromým institucím, které se zabývají environmentální výchovou (knihovny, školy, zookroužky apod.) Výstava je zapůjčována zdarma Samostatným odborem vnějších vztahů při AOPK ČR.