Nedoceněné skvosty přírody

Nedoceněné skvosty přírody – Tři příběhy

Příkré skály, hluboké rokle a srázy, rozlehlé listnaté lesy i mohutné solitérní duby, pozvolně se klikatící řeky, údolní nivy, mrtvá ramena a tůně nebo horské pláně, močály a podmáčené louky plné barevných květů. Příroda, která vznikala po miliony let a ve které po staletí hospodařil člověk. Příroda, která potřebuje ochranu, péči i respekt.

 

Titulek k výstavě Nedoceněné skvosty přírody. 

Naše příroda a krajina dnes ale nejsou v nejlepší kondici. V České republice sice máme 4 národní parky a 26 chráněných krajinných oblastí, stále ale existují místa, která dostatečnou ochranu nemají. A to přesto, že by si ji zasloužila. Patří mezi ně Křivoklátsko, oblast soutoku řek Moravy a Dyje či Krušné hory.

Jedná se o 16 panelů o rozměrech A1. Výstavu můžeme zdarma zapůjčit ve fyzické podobě. K dispozici je varianta na tzv. blind rámech (CANVAS). Smluvně je také možné poskytnout tiskové podklady k vlastnímu vytištění panelů.

Ukázka výstavy:

Titulek k výstavě.Křivoklátsko – pátý národní park?

Jedinečné přírodě blízké lesy, sevřená údolí, skály a vrcholy se vzácnou květenou. Kraj Oty Pavla, kde se vyhlášení národního parku zvažuje už řadu let.

​​​​Titulek k výstavě.Moravská Amazonie – půl století čekání

Harmonicky utvářená krajina soutoku řek Moravy a Dyje ukrývá nejrozsáhlejší lužní lesy uprostřed Evropy. Člověk zde žil odpradávna a svou činností zdejší krajině vtiskl nezaměnitelnou tvář. Ta ale pomalu mizí. O vyhlášení chráněné krajinné oblasti se tu přitom mluví už padesát let.

Titulek k výstavě.Krušné hory – náš dluh přírodě

Těžce zkoušené v minulosti, ať už vyhnáním místních lidí, či imisemi síry. Dnes jedinečná krajina s mimořádně pestrou a zajímavou přírodou. Zároveň ale naše poslední velké pohoří, které není chráněno jako celek. Krušnohorské náhorní plošiny jsou unikátní v celé Evropě.

Kontakty:

Ing. Zuzana Kövešlygety
Samostatné oddělení vnějších vztahů