Představení Operačního programu Životní prostředí 2021–2027

Seminář se uskutečnil 22. září 2022 ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Navazoval na setkání, která probíhala v letech 2016 až 2021. 

Jeho cílem bylo seznámit odbornou veřejnost – kraje, města, obce a dalších subjekty s podmínkami a postupem podávání žádostí o finanční podporu projektů zaměřených na ochranu přírody a krajiny ve třetím programovém období OPŽP 2021–2027.

Dokumenty

Prezentace ke stažení (zip)