Citesové evergreeny

Odborný seminář o obchodu s chráněnými druhy živočichů a rostlin pod úmluvou CITES, který pořádá AOPK ČR. Na této stránce najdete sborníky z jednotlivých let.

2023

CITES 50 – bilance, trendy a milníky

2021

Farmové chovy a jejich význam pro ochranu druhů

2019

Zaostřeno na Čínu

2018

Mazlením k týrání?

2017

CITES – včera, dnes a zítra

2016

O čem se mluví, aneb aktuální chovatelské výzvy

2015

Lovem k ochraně?