Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydává kromě časopisu Ochrana přírody také časopis Příroda. Ten vychází od roku 1994 jako recenzovaný odborný časopis pro ochranu přírody a krajiny. Časopis publikuje původní odborné práce v oboru ochrana přírody a krajiny se zaměřením na území České republiky, resp. střední Evropy. Vychází jednou ročně, v případě monotématicky zaměřených čísel až dvakrát.

Časopis Příroda je nyní k dispozici také v digitalizované podobě na webových stránkách. Na nich naleznete plnou verzi aktuálního čísla, archiv se staršími ročníky, veškeré další informace týkající se časopisu a také pokyny pro autory.

Přejít na web časopisu

Redakce časopisu:

Mgr. Kateřina Blecherová
výkonná redaktorka

Členové redakční rady (abecední pořadí):

 • Mgr. Jiří Adamovič, CSc., Geologický ústav AV ČR
 • RNDr. Luboš Beran, Ph.D., AOPK ČR
 • Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., Ústav pro životní prostředí PřF UK
 • Ing. Handrij Härtel, Ph.D., Správa Národního parku České Švýcarsko
 • Mgr. Karel Chobot, Ph.D., AOPK ČR
 • RNDr. Ivana Jongepierová, AOPK ČR
 • Mgr. Henrik Kalivoda, Ph.D., Ústav krajinnej ekológie SAV
 • RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D., Centrum výzkumu globální změny AV ČR
 • Mgr. Pavel Marhoul, Beleco, z.s.
 • Ing. Pavel Pešout, AOPK ČR
 • RNDr. František Pojer, AOPK ČR
 • doc. Ing. Miroslav Svoboda, Fakulta lesnická a dřevařská ČZU
 • Mgr. Michal Štefánek, Katedra botaniky PřF UK
 • Ing. Milan Štech, Ph.D., Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta JčU
 • Ing. Tomáš Vrška, Ph.D., Výzkumný ústav krajiny a okrasného zahradnictví