null Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
Vzájemné poskytování dat, spolupráce při zpracování a interpretaci poskytnutých dat, formy publikace výstupů 22. 10. 2007 Odbor monitoringu biodiverzity

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
Spolupráce při vytváření a aktualizaci databanky přirozených lesů ČR a zajištění jejich monitoringu 9. 4. 2009 Odbor monitoringu biodiverzity