null Ostravská univerzita v Ostravě

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Smlouva o spolupráci - zejména v oblastech realizace, obnovy, péče a hodnocení mokřadů, rašelinišť, tůní a rybích přechodů a péči o přírodní, kulturní a historické hodnoty krajiny 22. 9. 2015 Oddělení péče o vodní ekosystémy

Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Smlouva o vzájemném poskytování dat a spolupráci při jejich využívání 4. 12. 2018 Odbor monitoringu biodiverzity