null Masarykova univerzita

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Masarykova univerzita
Vzájemné poskytování dat, spolupráce při zpracování a interpretaci poskytnutých dat včetně publikace výstupů 4. 8. 2010 Odbor monitoringu biodiverzity

Masarykova univerzita
Vzájemná výměna dat o rozšíření rostlinných druhů na území ČR mezi NDOP a ČNFD 28. 5. 2012 Odbor monitoringu biodiverzity