null Česká zemědělská univerzita (ČZU)

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

ČZU
Prohlášení o vzájemné spolupráci - vybudování výzkumného centra pro aplikovaný výzkum a vývoj, experimentální výzkum a vzdělávání - Centrum ekologických aplikací v krajině říjen 2009 Samostatný odbor vnějších vztahů

ČZU
Vzájemné poskytování dat a licence k nim, spolupráce při zpracování a interpretaci poskytnutých dat, formy publikace výstupů 18. 10. 2013 Odbor monitoringu biodiverzity

ČZU
Vzájemná spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkum a vývoj v ochraně přírody a krajiny, podpora odborné praxe studentů ČZU, zadávání témat, vedení a konzultace studentských prací, výuka na ČZU, Biologická olympiáda 11. 8. 2017 Samostatný odbor vnějších vztahů

ČZU
Vzájemná spolupráce v oblasti ústředního systému ekologické stability a vody v krajině 28. 2. 2019 Sekce ochrany přírody a krajiny

ČZU
Dodatek č. 1 ke smlouvě z roku 2019 - vzájemná spolupráce v oblasti ústředního systému ekologické stability a vody v krajině 26. 8. 2019 Sekce ochrany přírody a krajiny

ČZU
Dodatek č. 1 ke smlouvě z roku 2017 - vzájemná spolupráce při výzkumu a ochraně vlka obecného a bobra evropského 18. 9. 2019 Sekce ochrany přírody a krajiny

ČZU
Smlouva na provádění výzkumu vlka obecného na území CHKO Lužické hory 11. 4. 2022 Sekce ochrany přírody a krajiny

ČZU
Smlouva o spolupráci v oblasti invazních a nepůvodních druhů 29. 7. 2022 Sekce ochrany přírody a krajiny

ČZU
Smlouva o spolupráci při realizaci mezinárodní konference IENE 2021 k problematice liniových staveb a ochrany biodiverzity, konané v termínu 9.-14. září 2024 2. 11. 2022