null Biologické centrum AV ČR

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Biologické centrum AV ČR
Vzájemné poskytování dat, spolupráce při zpracování a interpretaci poskytnutých dat, formy publikace výstupů 15. 4. 2010 Odbor monitoringu biodiverzity