Klimatické poměry

Zasněžená krajina Českého lesa.
Většina území Českého lesa patří do mírně teplého klimatu, který je charakterizován mírným jarem i podzimem, krátkým, mírně vlhkým létem, a zima je normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá. Polohy nad 700–800 m n. m., Haltravský hřeben, Čerchov, Přimdský hřeben, náleží podle klasifikace klimatických oblastí ČR do klimatu chladného. Pro tuto oblast je charakteristické velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké, jaro je mírně chladné, podzim je mírný, zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká.

Dlouhodobé průměrné roční teploty kolísají v závislosti na nadmořské výšce od 8°C v polohách kolem 400 m n. m. na Domažlicku až po 4,5–5°C na Čerchově. V průběhu roku připadá teplotní maximum na červenec s průměrnou měsíční teplotou 14–18°C, minimum na leden s teplotami -2 až -4°C. V posledních dvaceti letech je patrný pozvolný nárůst průměrné roční teploty.

Z pohledu srážkové charakteristiky leží území na východním úpatí ve srážkovém stínu (v průměru 640 mm srážek). Uvnitř pohoří a na západních návětrných svazích jsou srážky vyšší než na okraji: Lesná, Ostrůvek 838 mm. Vrcholové polohy jsou podstatně chladnější a vlhčí - Čerchov s průměrnou roční teplotou 4,3°C a 1127 mm srážek.