null Pojďte s námi do jarní přírody

AOPK ČR, RP SCHKO Český les

Pojďte s námi do jarní přírody

5. 5. 2023

Vydejte se s námi přivítat zpěv opeřenců či poznat historii zaniklých obcí na Pleši


Agentura ochrany přírody ČR ve spolupráci s Muzeem Českého lesa v Tachově a Muzeem Cheb připravila pro veřejnost jako každý rok řadu exkurzí zaměřených na poznávání naší přírody. Přehled všech akcí v západočeském regionu je uveden v kalendáři „Pojďte s námi do přírody 2023!“
Pestrá nabídka osloví na začátku května především milovníky ptactva. Procházky se zkušenými ornitology, tedy „Vítání ptačího zpěvu“ se letos konají v Chebu, Františkových Lázních, Mariánských Lázních, Holýšově, Horšovském Týně, ale také v Tachově. Zájemcům z Tachovska se v sobotu 13. května budou věnovat ornitolog Martin Liška z Muzea Českého lesa v Tachově společně s Milenou Prokopovou z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Český les. „V průběhu procházky v nenáročném asi tři kilometry dlouhém úseku z náměstí Republiky přes nádvoří zámku, Husmannův Mlýn až po Knížecí alej se účastníci dozvědí mnohé o životě ptáků nejen ve zdejší lokalitě, ale naučí se některé z nich poznávat dle zpěvu. Za příznivého počasí bude k vidění ukázka odchytu ptáků do nárazových sítí a jejich kroužkování. Nebudou chybět ani soutěže pro děti. Sraz je v 8:00 u kašny na náměstí Republiky v Tachově,“ popisuje Daniela Hlinková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Český les.
„Pro zdatnější turisty nabízíme hned na neděli 14. května další akci z cyklu Pojďte s námi do přírody. Sraz je v 10:00 u restaurace na Pleši,“ doplňuje Daniela Hlinková. Vycházka pořádaná ve spolupráci s německou organizací CeBB vás zavede za přírodou a historií pohraničí u Pleš. Na hraničním přechodu Friedrichshäng se připojí německá část výpravy, pro kterou je připraven simultánní překlad. Průvodce Českým lesem Antonín Hříbal z Tachovského deníku dovede účastníky exkurze k německé osadě Bügellöhe a bývalé rotě Václav. V průběhu asi dvanáctikilometrové exkurze představí zaniklé mlýny Zankmühle a Veský mlýn, povypráví o poválečném vysidlování obcí a seznámí přítomné s příběhem falešných hraničních znaků. Malebná přírodní památka Veský mlýn s jejími rostlinami a živočichy bude zážitkem pro každého. Pomyslnou tečkou bude rozhled do krajiny z rozhledny Ebene. „Výprava se koná za každého počasí a výklad bude doplněn ukázkou dobových fotografií a mapek,“ slibuje průvodce Antonín Hříbal.
V květnu se můžete ještě těšit například na vycházky do Českého křemenného valu u Chodova, za orchidejemi a obojživelníky Černického mokřadu, na filipohorské polopřirozené louky, za mokřadní vegetací Postřekovských rybníků nebo na Sklářskou stezku.

Květnové exkurze.
Prstnatec májový.
Pleš, lavička.
Pleš.
Osada Bugellohe.
Hvožďanská louka.