null NS Chodovské skály

Naučná stezka

Chodovské skály

  • Délka: 1 km
  • Typ: pěší
  • Obtížnost: lehká
Chodovské skály panorama.

Naučná stezka v přírodní památce Chodovské skály Vám na 5 informačních panelech přiblíží  geologický fenomén křemenného valu.
Součástí je odpočinkové místo – dřevěný altán s lavičkami a s výhledem na vrchol Čerchov. Jedna ze zastávek je věnována starým krajovým odrůdám ovocných dřevin, které jsou za tímto účelem vysazeny.

V rámci naučné stezky je zabudován památeční kámen věnovaný RNDr. Jiřímu Hlávkovi – bývalému zaměstnanci a geologovi ze správy CHKO Český les, který se zasloužil o vyhlášení této přírodní památky.

autor fotografií: Jana Juráková

V těsné blízkosti přírodní památky je místo pro zaparkování několika osobních automobilů.

Při svých cestách prosíme, buďte k přírodě ohleduplní. Postačí k tomu jen pár zásad. Více o tom, jak se chovat v přírodě se můžete dozvědět z krátkých videí o rodině Veverkových.
 

Další výlety:

www.snamidoprirody.cz

Galerie

Informační tabule stezky.
Chodovské skály Hlavka.
Chodovské skály křemenný val.