null Vydejte se do přírody po svých. Ušetříte.

AOPK ČR, RP SCHKO Český les

Vydejte se do přírody po svých. Ušetříte.

31. 3. 2023

Neoprávněné vjezdy vozidel do lesa řeší stále častěji ochranáři z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Český les spolu s lesníky z Lesů ČR a policisty z tachovského obvodního oddělení Policie ČR. Ať už v tom brání závora, nebo ne, vjezd a stání motorových vozidel v lesích zákon nedovoluje.

„V chráněné krajinné oblasti a obecně v lesích zákon zakazuje vjíždět a parkovat motorová vozidla a obytné přívěsy mimo silnice a místní komunikace či místa vyhrazená. Smyslem zákazu je minimalizovat vyrušování, ničení a možné znečištění přírody. Pomozte nám prosím zdejší přírodu chránit a vydejte se obdivovat její krásy pěšky nebo na kole,“ upřesňuje Miroslav Žižka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Český les a dodává: „Výjimku mají pouze řidiči s platným povolením k vjezdu vydaným vlastníkem lesa nebo Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR“.

Lesníci s ochranáři a policisty připravují na prodloužený velikonoční víkend od 7. do 9. dubna v okolí vrchu Havran kontrolní akci. „Pokud lidé nebudou zákaz dodržovat, můžeme na místě v příkazním řízení uložit pokutu dosahující až 2 000 korun. Pokud zjistíme porušení zákona o ochraně přírody a krajiny nebo lesního zákona, může být postih mnohonásobně vyšší," doplňuje František Čurka z Policie ČR.

Zákaz má své důvody. „Na lesních cestách se pohybuje více lesní techniky, která odváží z lesa kůrovcové dřevo. Ta musí projet. Lidé tak komplikují lesní hospodaření, vystavují se nebezpečným situacím i zbytečné pokutě,“ říká Ludvík Jüthner, lesní správce z Přimdy a vzkazuje: „Kromě toho je les jedním z mála míst, kde si odpočinete od provozu. Berte prosím ohled na ostatní návštěvníky a nechte svůj vůz na vyhrazených parkovištích“.

Nepovolené vjezdy.
Nepovolené vjezdy.
Nepovolené vjezdy.