null Setkání přátel a příznivců Českého se letos konalo v Muzeu Českého lesa v Tachově

AOPK ČR, Správa CHKO Český les

V Muzeu Českého lesa v Tachově se sešlo 30 příznivců Českého lesa

7. 10. 2022

Setkání přátel a příznivců Českého se konalo v Muzeu Českého lesa v Tachově, v refektáři v budově bývalého Františkánského kláštera. Cca 30 účastníků si vyslechlo zajímavé přednášky pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny, Západočeského muzea v Plzni, Muzea Českého lesa v Tachově a Městského úřadu v Mariánských Lázních. Hovořilo se o nových nálezech lišejníků v Českém lese, o monitoringu silně ohroženého rdestu alpského, o vzácných mokřadních ptácích, o denních motýlech Českého lesa nebo o zajímavých botanických lokalitách Tišinské vrchoviny.

Setkání příznivců.
Setkání příznivců.
Setkání příznivců.
Setkání příznivců.
Setkání příznivců.
Setkání příznivců.
Setkání příznivců.