null Představení OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021–2027

AOPK ČR, RP SCHKO Český les

Představení OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021–2027

13. 3. 2024

 

7. března 2024 se konal  na Přimdě  seminář pořádaný Agenturou ochrany přírody a krajiny

určený zejména pro zemědělce, kteří hospodaří v chráněných územích. Účastníci byli seznámeni

s vhodným způsobem hospodaření a byla jim představena možnost získání dotačních prostředků.

​​​​​​​

     Jednotlivé příspěvky si můžete stáhnout zde: 

     Aktualizace ENVIRO​​​​​​​

    Zemědělské hospodaření v oblastech opakovaného výskytu vlka

    Dotace na realizaci krajinotvorných opatření

Účastníci semináře.