null Pojďte s námi do jarní přírody

AOPK ČR, RP SCHKO Český les

Pojďte s námi do jarní přírody

5. 5. 2023

Vydejte se s námi přivítat zpěv opeřenců či poznat historii zaniklých obcí na Pleši


Agentura ochrany přírody ČR ve spolupráci s Muzeem Českého lesa v Tachově a Muzeem Cheb připravila pro veřejnost jako každý rok řadu exkurzí zaměřených na poznávání naší přírody. Přehled všech akcí v západočeském regionu je uveden v kalendáři „Pojďte s námi do přírody 2023!“
Pestrá nabídka osloví na začátku května především milovníky ptactva. Procházky se zkušenými ornitology, tedy „Vítání ptačího zpěvu“ se letos konají v Chebu, Františkových Lázních, Mariánských Lázních, Holýšově, Horšovském Týně, ale také v Tachově. Zájemcům z Tachovska se v sobotu 13. května budou věnovat ornitolog Martin Liška z Muzea Českého lesa v Tachově společně s Milenou Prokopovou z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Český les. „V průběhu procházky v nenáročném asi tři kilometry dlouhém úseku z náměstí Republiky přes nádvoří zámku, Husmannův Mlýn až po Knížecí alej se účastníci dozvědí mnohé o životě ptáků nejen ve zdejší lokalitě, ale naučí se některé z nich poznávat dle zpěvu. Za příznivého počasí bude k vidění ukázka odchytu ptáků do nárazových sítí a jejich kroužkování. Nebudou chybět ani soutěže pro děti. Sraz je v 8:00 u kašny na náměstí Republiky v Tachově,“ popisuje Daniela Hlinková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Český les.
„Pro zdatnější turisty nabízíme hned na neděli 14. května další akci z cyklu Pojďte s námi do přírody. Sraz je v 10:00 u restaurace na Pleši,“ doplňuje Daniela Hlinková. Vycházka pořádaná ve spolupráci s německou organizací CeBB vás zavede za přírodou a historií pohraničí u Pleš. Na hraničním přechodu Friedrichshäng se připojí německá část výpravy, pro kterou je připraven simultánní překlad. Průvodce Českým lesem Antonín Hříbal z Tachovského deníku dovede účastníky exkurze k německé osadě Bügellöhe a bývalé rotě Václav. V průběhu asi dvanáctikilometrové exkurze představí zaniklé mlýny Zankmühle a Veský mlýn, povypráví o poválečném vysidlování obcí a seznámí přítomné s příběhem falešných hraničních znaků. Malebná přírodní památka Veský mlýn s jejími rostlinami a živočichy bude zážitkem pro každého. Pomyslnou tečkou bude rozhled do krajiny z rozhledny Ebene. „Výprava se koná za každého počasí a výklad bude doplněn ukázkou dobových fotografií a mapek,“ slibuje průvodce Antonín Hříbal.
V květnu se můžete ještě těšit například na vycházky do Českého křemenného valu u Chodova, za orchidejemi a obojživelníky Černického mokřadu, na filipohorské polopřirozené louky, za mokřadní vegetací Postřekovských rybníků nebo na Sklářskou stezku.

květnové exkurze, Daniela Hlinková
prstnatec májový, Daniela Hlinková
Pleš, lavička, Daniela  Hlinková
Pleš, Daniela Hlinková
osada Bugellohe, Daniela Hlinková
Hvožďanská louka, Daniela Hlinková