null Péči o národní přírodní památku Na požárech ocenila řada rostlin a živočichů

AOPK ČR, RP SCHKO Český les

Péči o národní přírodní památku Na požárech ocenila řada rostlin a živočichů

30. 11. 2023

Tam, kde louku pokrývaly porosty travin a náletových dřevin, teď rostou koberce všivce lesního, klikvy bahenní, prstnatce májového, mochny bahenní a dalších vzácných rostlin. Osluněná stanoviště prospěla i fauně.

Ke vzácným obyvatelům - mravenci rašelinnému nebo perleťovci severnímu - nově přibyl střevlík Ménétriésův. To jsou výsledky šestiletého projektu velkoplošného obnovního managementu vyřezávek náletů a kosení v národní přírodní památce a evropsky významné lokalitě  Na požárech v chráněné krajinné oblasti Český les. 

O národní přírodní památku pečujeme od roku 2006. Když byla zařazena mezi evropsky významné lokality, znamenalo to rozšíření péče na mnohem větší plochu. Během rozsáhlého projektu obnovy hrazeného z Operačního programu Životní prostředí odtud byly odvezeny stovky tun posekané travní a dřevní hmoty,“ popisuje Zuzana Blažková, zooložka z Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR.

Území o rozloze necelých 80 hektarů se nachází u zaniklé obce Jedlina v okresu Tachov. Chrání pestrou mozaiku rašelinných, slatinných a pcháčových luk, smilkových trávníků s roztroušenými porosty křovitých vrb a solitérních smrků. Po spuštění železné opony, po odsunu lidí, kteří zde hospodařili, louky zarostly křovinami a hromadily se tu odumřelé části rostlin. Do půdy se dostalo velké množství živin. Převládly tu konkurenčně silné druhy trav a bylin. Slabší druhy, jako například orchideje, proto neměly dostatek prostoru pro život. Přesto se zde zachovaly stovky vzácných druhů rostlin a živočichů.

Proto, aby z krajiny vzácné druhy definitivně nezmizely, louky pravidelně kosíme, paseme, vyřezáváme náletové dřeviny, likvidujeme invazní rostliny a na některých místech narušujeme travní drn, aby se zde mohla uchytit semínka těch rostlin, které v zapojeném porostu nemají šanci. Průzkumy naznačují, že cílená péče o národní přírodní památku Na požárech zdejší přírodě prospěla. Od příštího roku proto chystáme navazující projekt,“ dodává Zuzana Blažková.

 

Na požárech, Zuzana Blažková
Na požárech, Markéta Kašparová
Klikva bahenní,  Jana Juráková
Perleťovec severní, Zuzana Blažková