null Odbahněním Tisovských rybníků se zlepší podmínky pro vodní ptáky

AOPK ČR, RP SCHKO Český les

Odbahněním Tisovských rybníků se zlepší podmínky pro vodní ptáky

23. 2. 2024

Odbahněním Tisovských rybníků se zlepší podmínky pro vodní ptáky

Přírodní rezervace Tisovské rybníky je jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v Plzeňském kraji. Postupně se rybníky ale zanesly bahnem a kvalita vody se zhoršila. Aby  vodním ptákům opět vyhovovaly, přistoupila  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR k jejich odbahnění a opravě technických prvků. Rybníky jsou majetkem státu.

 „Návštěvníci Tisovských rybníků si už možná všimli práce bagrů na rybníce pod Tisovou. Letos se odbahní Velký a Malý Podvesný rybník. Bude vyvezeno téměř 40 000 metrů krychlových usazenin a zároveň se  opraví výpustná zařízení a bezpečnostní přelivy. Odbahnění a opravy letos čekají i rybníky v přírodních rezervacích Postřekovské rybníky a Zbynické rybníky, které jsou také státním majetkem,“ popisuje Zdeněk Myslík z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Tyto vodní plochy jsou jedním z mála útočišť pro vodní ptáky zejména díky nízké rybí obsádce a mělkým příběžním porostům. Hnízdí tu například potápka malá, moták pochop, rákosník proužkovaný, slavík modráček, ťuhýk obecný, ťuhýk šedý, bramborníček hnědý a bramborníček černohlavý. Nejvzácnějším hnízdním druhem je jeřáb popelavý.

V době tahu se u Tisovských rybníků ukazují i další vzácné druhy, například kulík bledý, čírka obecná, čírka modrá, vodouš tmavý, rudonohý a kropenatý. Také jespák bojovný, husice liščí, husice rezavá, hvízdák euroasijský, hohol severní nebo sýkořice vousatá. Z dravců se zde vyskytuje orel mořský, orlovec říční nebo luňáci červení či hnědí.

Většina ostatních rybníků v kraji trpí přebytkem živin, které se do vody dostávají splachem z okolních polí, z odpadních vod nebo nadměrným chovem ryb zejména kaprů. Voda je pak zakalená a nádrže se zanášejí bahnem, rybníky jsou mělké, snáze se prohřívají a vysychají. Ve vodě pak chybí kyslík, přemnoží se řasy a sinice. V zakalené vodě mají vodní ptáci málo potravy a nízká průhlednost vody jim znemožňuje potápění a lov.

„Rybníky jsou citlivé na množství živin. Jejich odbahněním pomůžeme zdejší přírodě. Veškeré práce byly připravovány s Plzeňským krajem, správcem těchto chráněných území. Práce v pobřežních porostech budou ukončeny před hnízděním ptáků. Finance na tuto akci máme z Národního plánu obnovy,“ dodává Zdeněk Myslík.

Kontakt:

Ing. Zdeněk Myslík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les, vedoucí oddělení péče o přírodu a krajinu, tel.: 723 181 180, e-mail: zdenek.myslik@nature.cz      

Bramborníček černohlavý.
Bramborníček hnědý.
Jeřáb popelavý.
Kopřivka obecná.
Odbahnění Tisovských rybníků.
Zbynické rybníky.