null Mezinárodní den biodiverzity v Domě přírody

AOPK ČR, Správa CHKO Český les

Mezinárodní den biodiverzity v Domě přírody

24. 5. 2022

V Domě přírody v Klenčí pod Čerchovem v sobotu oslavily děti Mezinárodní den biodiverzity. Na programu byla poznávací soutěž rostlin a živočichů, třídění druhů na přirozeně se vyskytující a invazní nebo výtvarná dílna. Účastníci si domů odnesli "druhově bohatou louku" - balíček semínek rostlin s pestrými květy.

Účastníci MDB.
Účastníci MDB.
Účastníci MDB.
Účastníci MDB.