null Den Českého lesa ozdobily stovky hmyzích hotelů

AOPK ČR, RP SCHKO Český les

Den Českého lesa ozdobily stovky hmyzích hotelů

20. 6. 2024

Že opylovačem není jen všeobecně známá včela medonosná ale i samotářské včely, pestřenky a mnoho dalšího hmyzu se v sobotu na Dni Českého lesa dozvědělo přes pět set lidí. Řada z nich si odsud odnesla vlastnoručně vyrobený hmyzí hotel, hmyzí magnety nebo hmyzí masky.

Letošní ročník Dne Českého lesa se konal v sobotu 15. 6. 2024 ve Vesnickém muzeu v Halži u Tachova a byl věnován hmyzím opylovačům. K vidění zde byli například včelíny, čmelíny, motýli, brouci ale i hnízdo nového invazního druhu sršně asijské, které bylo objeveno a zlikvidováno loni na podzim v Plzni.

Lidé si také prohlédli část výstavy „Bezobratlí kolem nás“ nebo detaily exponátů ze sbírek hmyzu Západočeského muzea v Plzni. Někteří odvážlivci si vyzkoušeli kosení ruční kosou, šetrnou techniku kosení vůči hmyzu.

Ve stáncích partnerských organizací čekala návštěvníky včeličková výtvarná dílna, pátrací hra po exotických opylovačích, kvízy a hmyzí tvoření a lesní pedagogika ale také regionální kvíz a nebo zdobení plátěných tašek hmyzími motivy.

Na Dni Českého lesa v Halži jsme představili návštěvníkům základní skupiny našich známých i méně známých hmyzích opylovačů, jejich krásu a význam pro zemědělskou produkci potravin a také pro zachování druhové rozmanitosti v přírodě, která v posledních letech klesá alarmující rychlostí. Zároveň jsme informovali, jak  přispět k ochraně hmyzu vytvářením druhově bohatých stanovišť
na zahradách či balkonech nebo výrobou hmyzího hotelu a jeho správným umístěním
, “říká Daniela Hlinková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.


Program hudebně doprovodil písničkář Dan Vertígo a pro děti zahrál soubor Loutky bez hranic divadelní představení Kouzelník Eňo ňuňo.


Pořadateli a partnery akce byli: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Plzeňský kraj, Obec Halže, Západočeské muzeum v Plzni, Lesy České republiky, s. p., Kolowratovy lesy, Domažlické městské lesy, Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR, Dům přírody Českého lesa, Destinace Český les, Svazek obcí Domažlicko, Akční spolek Čerchov plus,  ČSOP Sylva Lunae, Revis Tachov, Royal Rangers, MAS Český les, MAS Zlatá cesta, Muzeum Českého lesa v Tachově, Centrum Bavaria Bohemia Schönsee, Lučina – sdružení obcí.


Den Českého lesa je již tradiční akce pro veřejnost, která lidem představuje přírodní a historické zajímavosti Českého lesa. Místo konání i hlavní téma se každý rok mění. První ročník proběhl v roce 2008 a návštěvníci se mohli seznámit s tavbou železa a výrobou milíře. V jiných letech byl Den Českého lesa zaměřen například na rýžování zlata, plavení dřeva, historii sklářství, tradiční zemědělství nebo sadařství nebo  LandArt,“  vysvětluje Daniela Hlinková.
 
Kontakt: Ing., Mgr. Daniela Hlinková, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Český les, email: daniela.hlinkova@nature.cz, tel.: 737 998 099

DČL včely, Jana Hrdá
opylovaci, info tabule
pracovni list
DČL sršni, Jana Hrdá
DČL sbírky ZČM, Jana Hrdá
DČL sbírky, jana Hrdá
DČL sbírky, Jana Hrdá
DČL sbírky, Jana Hrdá
DČL magnety, Jana Hrdá
DČL masky, Jana Hrdá
DČL domky, Jana Hrdá
DČL čmelín, Jana Hrdá
DČL kosič, Jana Hrdá
DČL divadlo, Jana Hrdá
DČL dílny, Jana Hrdá
DČL sbírky, Jana Hrdá
DČL hudba, Jana Hrdá
DČL revis, Jana Hrdá
DČL CBB, Jana Hrdá
DČL PK Jana Hrdá
DČL KL, Jana Hrdá
DČL vyhlášení, Jana Hrdá
DČL včelky, Jana Hrdá