null Časopis Český les 21/2022

AOPK ČR, RP SCHKO Český les

Časopis Český les 21/2022

5. 1. 2023

Právě vyšlo číslo časopisu Český les: příroda a historie 21/2022
Časopis v tištěné verzi je možné dostat na našich pracovištích (Přimda - náměstí republiky 287 a Plzeň - Malá 9) nebo na námi pořádaných akcích pro širokou veřejnost.
Můžete se těšit na 82 stran plných zajímavých příspěvků.
Historie Českého lesa:
 • Synagogy v Českém lese
 • 120 let od otevření jedné z prvních cyklostezek v českých zemích
 • Ze života zaniklých vsí Českého lesa V.
 • Kamenné kříže Českého lesa v letech 2018-2022
 • Změny krajiny Českého lesa od 50. let 20. století
Příroda Českého lesa:
 • Bedlovnice zlatá roste v Českém lese
 • Nové chráněné území v Českém lese: Přírodní rezervace Stráně Hamerského potoka
 • O hnědáscích anebo jak je to s hnědáskem podunajským a jak ho rozeznat?
 • Střevlík Menetriésův - nově objevený obyvatel rašelinišť Českého lesa
 • Příběhy rysů z Českého lesa
 • Migrace obojživelníků ve stínu autoprovozu
 • Nejen hýl rudý: vzácní ptáci mokřadů Českého lesa
 • Tip na výlet: na křížový kámen a zpět cestou prvních cyklistů
 • ​​​​​​​Deštivý den Českého lesa navštívilo téměř 500 úřastníků
nejlepší fotografie fotosoutěže Český les
 
Titulní strana časopisu.