null Americká zahrada je v plném květu

AOPK ČR, Správa CHKO Český les

Americká zahrada je v plném květu

26. 5. 2022

Nejkrásnějším měsícem v Americké zahradě u Chudenic na Klatovsku je květen. V arboretu cizokrajných dřevin rozkvétají stromy i keře. Vzácný stromovitý dřín květnatý je letos zahalený bílým závojem z velkých listenů jinak drobných květů.

Nejkrásnějším měsícem v Americké zahradě u Chudenic na Klatovsku je květen.  V arboretu cizokrajných dřevin rozkvétají stromy i keře. Vzácný stromovitý dřín květnatý je letos zahalený bílým závojem z velkých listenů jinak drobných květů. Americká zahrada je celoročně volně přístupná bez poplatků.

Je nejucelenější sbírkou severoamerických dřevin v České republice. Založil ji hrabě Evžen Černín v roce 1842 jako okrasnou školku pro nedaleký park u zámku Lázeň. Arboretum je chráněno státem jako národní přírodní památka (NPP). Na péči o toto území o rozloze 1,68 ha se spolupodílí AOPK ČR, LČR a Městys Chudenice. AOPK ČR  zpracovává odborné a koncepční dokumenty, pravidelně kontroluje zdravotní stav dřevin, ošetřuje je a označuje. Také zajišťuje nové výsadby nebo naopak odstraňuje nežádoucí nálety.

Během jarní údržby NPP Americká zahrada byly za pomoci LČR a pracovníků AOPK ČR odklizeny popadané větve. Městys Chudenice zajistil kontejner pro odvezení větví a jejich likvidaci. Arboretum hojně navštěvuje veřejnost, proto je řada opatření zaměřena na zajištění bezpečnosti. Mimo jiné jsou pravidelně kontrolovány bezpečnostní vazby v korunách stromů. „Počátkem května jsme zkontrolovali 14 vazeb u celkem šesti dřevin a jednu z nich bude nutné letos  nahradit novou.“ sděluje Ladislav Lokajíček z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Návštěvníci arboreta si možná povšimnou malých provázkových oplocení, která zde dočasně instalovala AOPK ČR kvůli ochraně některých mladých dřevin při sečení trávníků. Stejně jako vloni se bude v zahradě sekat dvakrát, v červnu a září. Sečení trávníků zajišťují LČR.

 

Dřín, Americká zahrada.
Dřín, Americká zahrada.
Pěnišník, Americká zahrada.
Zmarlika, Americká zahrada.