null Práce na rybnících v přírodní rezervaci Kotvice pokračují úpravou ostrovů a obnovou hnízdní hrázky

AOPK ČR, Správa CHKO Poodří

Práce na rybnících v přírodní rezervaci Kotvice pokračují úpravou ostrovů a obnovou hnízdní hrázky

17. 6. 2024

V jarních měsících pokračují stavební práce v přírodní rezervaci Kotvice. Úpravou některých ostrovů a znovuobnovením rozplavené hrázky byly vytvořeny nové hnízdní příležitosti pro řadu druhů vodních ptáků.

V květnu 2024 byla na rybníce Nový zahájena úprava dvou ze čtyř ostrovů. Ostrovy měly doposud jednotvárný charakter, byly dlouhodobě zcela zarostlé vzrostlými dřevinami a pro ptáky obtížně přístupné. Tento stav neodpovídal hnízdním požadavkům širokého spektra druhů vodních ptáků.

V rámci akce byl na vymezených plochách urovnán povrch koruny ostrovů a vysvahovány břehy. Břehové partie byly následně opevněny kamenným pohozem s vyplněním drobnějším kamenitým materiálem pro lepší zpřístupnění pro vodní ptactvo. Povrch středního ostrova byl pokryt nepropustnou fólií a koruna následně vysypána drobným říčním štěrkem za účelem vytvoření nezarůstajícího hnízdního biotopu.

Spolu s úpravou ostrovů proběhla obnova zcela rozplavené hnízdní hrázky Lora v rybníku Kotvice. Navezený materiál byl postupně vytvarován do podoby 143 m dlouhé a v koruně 3 m široké hráze. Povrch hrázky byl urovnán, břehy vysvahovány a zpevněny kamenným pohozem s vyplněním drobnějším kamenitým materiálem.

Výše uvedené úpravy ostrovů a obnova hrázky Lora rozšíří hnízdní možnosti v přírodní rezervaci Kotvice. Úpravy jsou zacíleny především na racka chechtavého, jehož kolonie na mělčinách rybníka Kotvice čítá stovky párů. Zlepšením podmínek pro racky současně podpoříme i hnízdění kriticky ohrožené potápky černokrké, která kolonie racků vyhledává jako bezpečné místo pro vyvádění mláďat. Prosvětlené části ostrovů nabídnou vhodné podmínky pro hnízdění kachen, včetně významných druhů jako je zrzohlávka rudozobá nebo kopřivka obecná.

Autoři fotografií: Zbyněk Sovík, Václav Osmančík

Rybniční ostrovy z ptačí perspektivy.

ostrovy z ptačí perspektivy

Hnízdní ostrov.

hnízdní ostrov

Hnízdní hrázka Lora z ptačí perspektivy.

hnízdní hrázka Lora z ptačí perspektivy

Štěrkový povrch hnízdního ostrova

štěrkový povrch hnízdního ostrova

Hrázka Lora.

nově opravená hnízdní hrázka Lora