null Setkání příznivců Českého lesa

AOPK ČR, RP SCHKO Český les

6 října

Setkání příznivců Českého lesa

Setkání příznivců Českého lesa

Muzeum Českého lesa v Tachově

Program:
Zajímavé botanické a vegetační lokality Tišinské vrchoviny - Ing. Miroslav Trégler
Krátká zpráva o lichenologickém bádání v rašelinných lesích - Mgr. Ondřej Peksa
Výsledky z monitoringu silně ohroženého rdestu alpského v Českém lese - Mgr. Ivona Matějková
Nejen hýl rudý, aneb vzácní ptáci vybraných otevřených mokřadů Českého lesa - Mgr. Martin Liška
Denní motýli Českého lesa - Mgr. Zuzana Blažková
Diskuze
Poznámka: Na akci jsou srdečně zváni všichni, kteří se zajímají o přírodu v Českém lese.
Vstup zdarma
Kontakt: D. Hlinková, tel.: 737 998 099
a L. Koryťáková Nováková, tel.: 728 496 075
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MEZI LESY
foto: František Zvoneček

ČTVRTEK 6. října od 17:00 hod.
ZO ČSOP SYLVA LUNAE