null Mezinárodní noc pro netopýry

RP SCHKO Český les

2 září

Mezinárodní noc pro netopýry

V pátek 2. září 2022 se od 17:00 hodin uskuteční Mezinárodní noc pro netopýry v areálu jízdárny Světce u Tachova, která bude zaměřená na létající savce.

Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program, který jim přiblíží život netopýrů. V rámci akce se uskuteční populárně naučná přednáška, kde se dozvědí zajímavé informace o jejich významu, ohrožení, ochraně a životě. Součástí programu bude výstava Podivuhodný svět netopýrů, film Náš soused netopýr, nebudou ani chybět soutěže pro děti o zajímavé ceny, ukázka práce s ultrazvukovým detektorem, ukázka odchytu a prezentace živých netopýrů a ukázka hendikepovaných netopýrů spolku ČSOP Nyctalus.

 

Akce se koná za každého počasí. Vstup na akci je zdarma. Návštěvníkům doporučujeme vzít si s sebou teplé oblečení!  Účastníci akce jsou povinni řídit se aktuálně platnými epidemiologickými opatřeními.

 

Již 17. ročník Mezinárodní noci pro netopýry v Plzeňském kraji pořádají Plzeňský kraj, Město Tachov, MKS Tachov,  Zoologická a botanická zahrada města Plzně a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s ČESON, ZO ČSOP Sylva Lunae a Mezi lesy z. s. Akce je spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Mezinárodní noc pro netopýry je tradiční akce určená široké veřejnosti, kterou každoročně vyhlašuje Sekretariát dohody o ochraně netopýrů v Evropě (EUROBATS). Účastníci se mohou díky programu připraveném odborníky seznámit s těmito zajímavými nočními tvory, jejich výzkumem, ochranou a dosavadními poznatky o jejich životě. Během akce probíhají veřejné přednášky o netopýrech, zájemci se zde dozví, jak a čím jsou netopýři ohroženi a kde oni sami mohou být při jejich ochraně nápomocni. Mají možnost získat reklamní materiály, prohlédnout si netopýra z bezprostřední blízkosti a tak změnit své dosavadní nahlížení na tyto skrytě žijící savce. Více informací, včetně seznamu všech míst, na kterých akce probíhá, naleznete na stránkách České společnosti pro ochranu netopýrů: www.ceson.org.